Εγκατάσταση του memcached σε Ubuntu 10.04

Το Memcache είναι ένα πολύ απλό σύστημα προσωρινής αποθήκευσης που χρησιμοποιεί την μνήμη του υπολογιστή για την αποθήκευση αντικειμένων. Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, η μνήμη είναι πιο γρήγορη από τον σκληρό δίσκο. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα μια ιστοσελίδα να χρειαστεί πολύ λιγότερο χρόνο για να διαβάσει ένα αποτέλεσμα της βάσης δεδομένων από την προσωρινή μνήμη παρά από τον σκληρό δίσκο. Για να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση των memcache, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το memcached module. Για το άρθρο αυτό χρησιμοποιήσαμε την διανομή Ubuntu Server 10.04, αλλά όλες οι εντολές θα πρέπει να λειτουργήσουν σωστά στις περισσότερες εκδόσεις του Ubuntu - Debian.

Έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε το memcached, και όχι memcache. Ρίξτε μια ματιά εδώ για να δείτε την σύγκριση

Πρώτα, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τα πακέτα memcached, php-pear, php5-dev και libmemcached-dev


sudo apt-get install memcached
sudo apt-get install php-pear
sudo apt-get install php5-dev
sudo apt-get install libmemcached-dev

στην συνέχεια θα πρέπει να εγκαταστήσετε το memcached μέσω του pecl


sudo pecl install Memcache

δημιουργήστε το αρχείο ρυθμίσεων για το memcached


sudo echo "extension=memcache.so" > /etc/php5/apache2/conf.d/memcache.ini

για να ενεργοποιήσετε το memcached προσθέστε στο αρχείο ρυθμίσεων της PHP (php.ini) την παρακάτω ρύθμιση


memcache.hash_strategy="consistent"

Για να δημιουργήσετε μια διεργασία του memcache, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα δαίμονα με την ακόλουθη εντολή:


memcached -d -m 2048 -l 10.0.0.40 -p 11211

Εάν χρησιμοποιείτε μόνο έναν server, τότε το μόνο που χρειάζεται να συμπεριλάβει αυτή τη γραμμή στο αρχείο settings.php του δικτυακού σας τόπου.


$conf['cache_inc'] = '/sites/all/modules/memcache/memcache.inc';

Τελος πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του Apache server.


service apache2 restart