Εγκατάσταση OpenVZ σε Centos 5.5

To OpenVZ είναι ένα σύστημα διαμοιρασμού ενός Server χρησιμοποιώντας τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος Linux. Το OpenVZ επιτρέπει στον Server μας να τρέχει πολλαπλά λειτουργικά συστήματα Servers γνωστά ως containers Virtual Private Servers (VPSs) ή εικονικά περιβάλλοντα (VES).

Θα προσπαθήσουμε να εγκαταστήσουμε το OpenVZ στο λειτουργικό σύστημα Centos 5.5 το οποίο θα πρέπει να είναι ήδη εγκατεστημένο στον Server μας. Αν υποθέσουμε οτι το λειτουργικό έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σωστά το επόμενο βήμα είναι να ενημερώσουμε το σύστημα διαχείρισης πακέτων Yum.

Βήματα για την ενημέρωση του yum

  • κατεβάστε το αρχείο repo απο http://download.openvz.org/openvz.repo
  • τοποθετήστε το στο φάκελο /etc/yum.repos.d/
  • ενημερώστε το yum το σύστημα σας yum update


cd /etc/yum.repos.d
wget http://download.openvz.org/openvz.repo
rpm --import http://download.openvz.org/RPM-GPG-Key-OpenVZ
yum update

Το yum θα φροντίσει να κατεβάσει και να ενημερώσει το σύστημα με όλες της αναβαθμίσεις / αλλαγές που χρειάζεται. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Στην συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε το OpenVZ με την παρακάτω εντολή.
(προσοχή αν χρησιμοποιήτε την 64bit έκδοση του λειτουργικού συστήματος Centos θα πρέπει να επιλέξετε το πακέτο που συμφωνεί με την αρχιτεκτονική του server σας "x86_64").


yum install ovzkernel vzctl

Τέλος πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου ωστε να δρομολογούντε σωστά τα πακέτα προς τα φιλοξενούμενα συστήματα (containers).


vi /etc/sysctl.conf

προσθέστε αν δεν υπάρχουν τα παρακάτω


# On Hardware Node we generally need
# packet forwarding enabled and proxy arp disabled

net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.ipv4.ip_forward = 1

net.ipv6.conf.default.forwarding = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1

# Enables source route verification
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1

# Enables the magic-sysrq key
kernel.sysrq = 1

# We do not want all our interfaces to send redirects
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0

# normally a good idea
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1

Κάντε επανεκκίνηση του server.


reboot

Ο νέος πυρήνας θα πρέπει τώρα να βρίσκεται πρώτο στην λίστα επιλογών του boot loader grub και να είναι προ-επιλεγμένος.