Πώς κάνουμε γενικό override για κάποιο template στο drupal

Ας υποθέσουμε οτι θέλουμε να κάνουμε override ένα ολόκληρο template, που σημαίνει ότι όπου και αν εμφανίζεται αυτό στην σελίδα μας θα εμφανίζεται όπως το διατάξουμε εμείς

Για να το πετύχουμε αντιγράφουμε το αντίστοιχο template είτε από το modules (πυρήνα του drupal) είτε από ένα πρόσθετο (sites/all//modules) - ανάλογα που βρίσκεται - στο sites/all/themes//templates/
για παράδειγμα αν αντιγράψουμε από το core του drupal το αρχείο field.tpl.php στον παραπάνω φάκελο και τροποποιήσουμε το αντεγραμμένο αρχείο τότε όλες οι εμφανίσεις των fields που υπάρχουν στην σελίδα μας θα αλλάξουν
μην ξεχάσετε να κάνετε clear all cashes από το administrator του drupal

Γενικά ισχύει

copy modules/
/ (theme/) themodule.tpl.php to sites/all/themes//templates/themodule.tpl.php
modify sites/all/themes//templates/themodule.tpl.php
from back-end configuration->performance->clear all cashes

Έστω λοιπόν ότι θέλουμε σε όλα τα block να εμφανίζεται επιπλέον το κείμενο "this is a test' τότε

copy modules/block/block.tpl.php to sites/all/themes//templates/block.tpl.php
αλλαγή του sites/all/themes//templates/block.tpl.php του κώδικα σε
απο back-end configuration->performance->clear all cashes