Eclipse και Drupal

Το eclipse αποτελεί ένα αρκετά δημοφιλές περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού(integrated development environment, IDE). Βασικός σκοπός των IDE είναι να επιταχύνουν την προγραμματιστική διαδικασία και να παρέχουν εργαλεία που διευκολύνουν την συγγραφή κώδικα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων ενσωματωμένων εργαλείων είναι ο debugger, η αυτόματη συμπλήρωση (π.χ μεταβλητών, συναρτήσεων), η δημιουργία documentation κλπ.

Όπως τα περισσότερα IDE, έτσι και το eclipse παρέχει υποστήριξη για ένα μεγάλο σύνολο γλωσσών προγραμματισμού.
Το eclipse έγινε περισσότερο γνωστό για τη συγγραφή προγραμμάτων που ήταν γραμμένα στην γλώσσα που είναι γραμμένο και το ίδιο, την java. Πλέον όμως, μέσω διαφόρων επεκτάσεων (extensions) είναι αρκετά διαδεδομένη πλατφόρμα και την για την συγγραφή προγραμμάτων για android (java,xml) και για web (php, javascript, css) κπλ.

Παρόλο που η java δεν φημίζεται για τις επιδόσεις της σε παραθυρικό λογισμικό, το eclipse χρησιμοποιώντας το swt (standar widget toolkit) δίνει μια πιο ελαφριά αίσθηση.

Ανάμεσα στα αρκετά θετικά του, ένα επιπλέον είναι η πλήρης φορητότητα του ως εφαρμογή και η υποστήριξη της για όλες τις γνωστές πλατφόρμες.

Εγκατάταση

κατεβάζουμε το eclipse classic από το site:

http://www.eclipse.org/downloads/

και το αποσυμπιέζουμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα εικονίδιο συντόμευσης και η βασική εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη.

PHP

Στο Help → Install New Software, επιλέγουμε στο Work With, το All Available Sites. Αφού γίνει η φόρτωση όλων των διαθέσιμων επεκτάσεων, γράφουμε στο φίλτρο: pdt . Η εμφάνιση του pdt (php development tools) περισσότερες από μια φορές έχει να κάνει με το ότι ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες.

Μετά την εγκατάσταση και την επανεκκίνηση, έχουμε έτοιμη την ομάδα εργαλείων για να γράψουμε PHP κώδικα.

Web Developer Tools

Με ανάλογη διαδικασία, εγκαθιστούμε τα Eclipse Web Developer Tools, τα οποία παρέχουν υποστήριξη για html, css, javascript, xml, dtd κλπ.

Παραμετροποίηση

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του eclipse, ενδέχεται να μην είναι η πλέον βολικές για έναν καινούργιο χρήστη και επιπλέον δεν συμβαδίζουν με τα πρότυπα που ακολουθεί το Drupal.

Hook Templates

Ένα από τα πιο πολύτιμα εργαλεία που παρέχει το eclipse είναι η αυτόματη συμπλήρωση των hook templates. Για αυτό θα πρέπει να κατεβάσουμε και να αποσυμπιέσουμε το αρχείο με τα templates που υπάρχει στο http://drupal.org/project/eclipse και βρίσκεται σε μορφή xml.

Στα templates της PHP στο PHP → Editor → Templates επιλέγουμε import και εισάγουμε το αρχείο που κατεβάσαμε πριν. Θα πρέπει να εμφανιστούν τα hooks του Drupal στην λίστα.

Εάν κάποιος γράψει σε PHP κώδικα hook_ θα δει την αυτόματη συμπλήρωση να εμφανίζεται για όλα τα hooks, και όσο συμπληρώνονται χαρακτήρες θα γίνεται απομόνωση μόνο των ταιριαστών hooks.

Τύποι αρχείων

Στο window → preferences κάποιος μπορεί να δει το σύνολο των ρυθμίσεων. Υπάρχουν γενικές κατηγορίες και έπειτα ξεχωριστές για το κάθε εργαλείο/γλώσσα ξεχωριστά.

Στην αρχή το βάθος και ο αριθμός των ρυθμίσεων μπορεί να φαίνεται αποκαρδιωτικός αλλά ύστερα από λίγη εξοικείωση θα φαίνεται ξεκάθαρος και καλά δομημένος, παρέχοντας παραδείγματα και βοήθεια.

Το eclipse αναγνωρίζει τους τύπους των αρχείων από τις καταλήξεις. Το Drupal έχεις καταλήξεις που για να γίνουν αντιληπτές θα πρέπει να γίνει η παρακάτω καταχώρηση:

Στο General → Content Types, στα δεξιά επιλέγουμε το Text → PHP Content Type και προσθέτουμε τις καταλήξεις: *.engine, *.theme, *.install, *.inc, *.module *.profile και*.test

Κωδικοποίηση χαρακτήρων

Θέλουμε η κωδικοποίηση χαρακτήρων να είναι φιλική προς το unix για αυτό από στις επιλογές των ρυθμίσεων στο General → Workspace επιλέγουμε UTF-8 στο Τext file encoding και στο New text file line delimiter,επιλέγουμε Unix.

Εισαγωγή κενών στη θέση των Tabs

Πλέον αρκετά πρότυπα γλωσσών προγραμματισμού αποφεύγουν την χρήση των tabs (στηλοθέτες). Αντί αυτών γίνεται εισαγωγή ενός αριθμού κενών.

Στις ρυθμίσεις μεταβαίνουμε στο General → Editors → Text Editors και επιλέγουμε το Insert spaces for tabs.

Και στο PHP → Code Style → Formatter επιλέγουμε Spaces στο Tab Policy και 2 στο Intentation size.

Perspectives

Όπως έχει προαναφερθεί το eclipse αντιλαμβάνεται τους τύπους των αρχείων από τις καταλήξεις, για να ενεργοποιηθούν όμως οι ανάλογες λειτουργίες για έναν τύπο αρχείων όπως είναι το outline που παρουσιάζει μεταβλητές, μεθόδους και τάξεις, η αυτόματη συμπλήρωση με [ctrl + space] ή [tab], η εμφάνιση documentation κλπ. Θα πρέπει να γίνε ενεργοποίηση του ανάλογου perspective το οποίο είναι επιλεγμένο πάνω δεξιά στο IDE.

Επιλέγουμε το ανάλογο perspective ώστε να έχουμε τα ανάλογα εργαλεία. Η εξοικείωση με το eclipse μπορεί να δώσει σε κάποιον ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για ένα αρκετά μεγάλο εύρος εφαρμογών και γλωσσών προγραμματισμού.

Το περιβάλλον μας είναι έτοιμο.